STAPHYLOCOCCI - ĐIỀU TRỊ Y TẾ

Điều trị y tế cho staphylococciEditor Choice
10 triệu chứng nhồi máu ở phụ nữ
10 triệu chứng nhồi máu ở phụ nữ
Phương pháp điều trị tại chỗ để điều trị tụ cầu là điều trị tại chỗ (Một số bệnh nhiễm trùng da do tụ cầu được điều trị bằng vệ sinh tại chỗ tốt, thuốc sát trùng hoặc kháng sinh tại chỗ), dẫn lưu, kháng sinh