NHỮNG KỲ CôNG ĐẶC BIỆT CỦA CON NGƯỜI: PHóNG TO NGƯỜI SHERPA

Những kỳ công đặc biệt của con người: phóng to về người SherpaEditor Choice
10 triệu chứng nhồi máu ở phụ nữ
10 triệu chứng nhồi máu ở phụ nữ
Người Sherpa là một dân tộc Nepal đã sống dưới chân Everest trong nhiều năm. Cuộc sống hàng ngày ở độ cao 5.300 mét này cho phép họ phát triển năng lực thể chất đặc biệt.